1 SAN JUAN 1

1Atie mu̶jããrẽ jãã caquetibu̶ju̶woatujopee marĩ Quetiupau̶ Jesús yaye, caroa queti niña. Cũ̶ pu̶ame tirũ̶mu̶pu̶a ati yepa caãniparo jũ̶goyepu̶a merẽ caãnijũ̶goatácu̶ niñami. Jãã pu̶ame Jesucristo ati yepapu̶ etari, cũ̶ caquetibu̶ju̶riquere jãã tũ̶gowu̶. Bairi tunu jãã majũpu̶a jãã caapee mena cũ̶ jãã ĩñawũ̶. Bairi cũ̶rẽ jãã masĩjãñuña. Bairo cũ̶rẽ camasĩrã ãnirĩ, tie jãã catũ̶goriquere, bairi tunu jãã caĩñarĩqũẽ cũ̶ãrẽ mu̶jãã quetibu̶ju̶ woatujorã jãã átiya. Tie jãã caquetibu̶ju̶jorije pu̶ame atore bairo niña: Jesucristo, marĩ yeri marĩ cacatiãnipeere cajomasĩ majũ niñami. Tiere quetibu̶ju̶ woatujorã jãã átiya. 2Cũ̶ pu̶ame ati yepapu̶ buiaetayupi. Cũ̶rẽ jãã ĩñawũ̶. Cũ̶ yaye caroa queti cũ̶ãrẽ jãã tũ̶gowu̶. Tie quetire tũ̶gori bero, merẽ aperã camasãrẽ jãã quetibu̶ju̶netõõwũ̶. Bairi mu̶jãã cũ̶ãrẽ jãã quetibu̶ju̶ya cũ̶ yaye queti, atie, yeri capetietie macããjẽrẽ. Mai, Jesús pu̶ame Dios cũ̶ pacu̶ tu̶pu̶ ãñupĩ. Ãmerẽ yua, ati yu̶tea caãnorẽ ati u̶mu̶recóopu̶ etawĩ. 3Bairi tie jãã caĩñarĩqũẽ, jãã catũ̶goriquere mu̶jããrẽ jãã quetibu̶ju̶joya, jãã mena jĩcãrõrẽ bairo mu̶jãã cũ̶ã mu̶jãã caãnimasĩparore bairo ĩrã. Marĩ Pacu̶ Dios mena, bairi cũ̶ macũ̶ Jesucristo mena jãã caãnorẽã bairo mu̶jãã cũ̶ã na mena mu̶jãã caãnorẽ jãã boya. 4Torena, mu̶jããrẽ jãã ĩ quetibu̶ju̶ woajoya, Dios mena marĩ cau̶seanirĩjẽ ñe ũnie ru̶saeto caãnipetiparore bairo ĩrã. 5Atore bairo niña atie queti Jesucristo jããrẽ cũ̶ caquetibu̶ju̶cũrĩqũẽ. Tiere mu̶jããrẽ quetibu̶ju̶gu̶ yu̶ átiya ãmerẽ: Cabusurijere bairo caãcũ̶ cañuu̶ niñami Dios. Bairo Dios canaitĩãrõpu̶ caãmei ãnirĩ carorije ũnie caápei majũ niñami. 6Tunu apeyera, “Marĩ Pacu̶ Dios yarã jãã ãniña,” ĩmirãcũ̶ã, canaitĩãrõpu̶ caãna rorije caánarẽ bairo marĩ caátiãmata, caĩtopairãrẽ bairo marĩ ãnibujiorã. Marĩ caátiãnie cũ̶ã cawapa manierẽ bairo tuabujioro. 7Bairi marĩ cũ̶ã caroaro cabusurore bairo caãcũ̶ Dios cũ̶ caãnorẽã bairo carorijere caáperã marĩ caãmata, Dios yarã jĩcã majãrẽ bairo caãna majũ marĩ ãnigarã. Caroaro marĩ ãmeo átiãnimasĩgarã. Cũ̶ macũ̶ Jesucristo rií jũ̶gori nipetiri wãme marĩ carorije wapare cũ̶ canetõõrĩcãrã marĩ ãnigarã. 8Tunu apeyera, “Yu̶a, carorije wapa cacũ̶goecu̶ cañuu̶ majũ yu̶ ãniña,” marĩ caĩata, marĩ majũã marĩ yerire marĩ ĩtoya. Bairo marĩ caĩata, Dios yaye queti cariape macããjẽrẽ marĩ cũ̶goetiya marĩ yeripu̶re. 9Bairi roro marĩ caátajere Dios mena marĩ catũ̶goñaqũẽnorõ ñuña. Bairo cũ̶ mena tũ̶goñaqũẽnorĩ bero, cũ̶rẽ marĩ cajẽnirõ pu̶gani cãrõ tũ̶goñarĩcãrõ mano atore bairo marĩ ĩ masĩña: “Dios pu̶ame caroaro cariape marĩ átigu̶mi. Marĩ carorije wapare masiriyobojagu̶mi. Tocãnacã wãme carorije wapa marĩ cacũ̶gorijere marĩ cosebojagu̶mi Dios marĩ yeripu̶re,” marĩ ĩ masĩña. 10Tunu bairoa, “Carorije wãme caátiñaena majũ jãã ãniña,” marĩ caĩata cũ̶ãrẽ, caĩtopaire bairo caãcũ̶ cũ̶ ãnio joroque marĩ átibujiorã Diore. Bairo caãna ãnirĩ Dios yaye quetire caboetinetõõmajũcõãrãrẽ bairo marĩ tuabujiorã yua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\