SAN JUAN 3:29

29Ape wãme ĩcõñarĩ atore bairo mu̶jããrẽ yu̶ quetibu̶ju̶gu̶: Jĩcãũ̶ camasocu̶ cũ̶ nu̶mo caãnipaore cõ cũ̶ cawãmo jiyari rũ̶mu̶ caãno cũ̶ yao majũ tuayamo. Cũ̶ bapa cũ̶ mena macããcũ̶ cõ mena cũ̶ cawãmo jiyaro ĩñau̶, u̶seani nemou̶mi. Jesús pu̶ame cawãmo jiyaricu̶re bairo caãcũ̶ niñami. Camasã cũ̶rẽ cau̶sarã pu̶ame, cũ̶ nu̶mo, cũ̶ cawãmo jiyaricore bairo caãna niñama. Bairi, yu̶, Jesús mena macããcũ̶ ãnirĩ, camasã cũ̶rẽ na cau̶saro ĩñau̶, yu̶ u̶seani nemoña.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More