EL APOCALIPSIS 8

1Ti tunua ju̶gooturicaro jĩcã pẽnirõ cãnacãrõ bero macããtõ, catu̶sarore tũ̶gãwonewĩ yua Cordero. Bairo cũ̶ caáto, u̶mu̶recóo ñejãã mamu̶ yua. Jĩcã wãme ũno u̶mu̶recóopu̶ cabu̶su̶miataje bu̶su̶epu̶. Yu̶su̶jãpeticoapu̶ u̶mu̶recóo yua. Jĩcã hora recomacã cãrõ yoaro jãnapeticoapu̶. 2Tipau̶ beropu̶ yua, ñiñajoroyawu̶ tunu jĩcã wãmo peti pu̶ga pẽnirõ cãnacãũ̶ caãna ángelea majãrẽ. Na pu̶ame Dios cũ̶ caãno riapepu̶ nucũwã. Narẽ yua, na caãno cãrõ putiricaro trompetare na jowĩ. Jĩcã wãmo peti pu̶ga pẽnirõ cãnacãrõ majũ tie putiriquere na jowĩ. 3Caberore amí apei ángel. Werea busericaru̶ ũno, oro mena na caqũẽnorĩcãru̶re cũ̶gori amí. Bairo atíri yua, waibu̶cu̶ rii joemu̶gõrĩcã mesa altar tu̶pu̶ nucũũ̶ etawĩ. Bairo to riapepu̶ cũ̶ caetaro yua, pairo werea ũnie caju̶tiñurĩjẽrẽ cũ̶ jowã. Ti altar oro mena na caqũẽnorĩcãrõpu̶ cũ̶ cajoemu̶gõjoparore bairo ĩrã, tiere cũ̶ jowã. Ti altar pu̶ame carotimasĩ cũ̶ caruiro riapere ãmu̶. Bairi yua cũ̶ pu̶ame ti jotu̶pu̶ tie caju̶tiñurĩjẽ inciensore jããrĩ joebusejũ̶gowĩ. Dios yarã cũ̶ ya poa macããna nipetiro caãna cũ̶ na cajẽnipeorije jĩcãrõ mena joejogu̶ ámi. 4Bairo altar buipu̶ cũ̶ cajoemu̶gõrõ, Dios tu̶pu̶ tie bu̶sewãmu̶ etawu̶ caroa caju̶tiñurĩjẽ majũ yua. Dios ya poa macããna cũ̶ na cajẽnipeorije cũ̶ã cũ̶ tu̶pu̶a etawu̶. 5Bairo átiri bero yua, ángel pu̶ame ti altar macããjẽ caũ̶rĩjẽ nitĩrẽ pairo cũ̶ jotu̶pu̶ jejããrĩ ati yepapu̶ wẽẽrocaño jocõãwĩ. Bairo cũ̶ cawẽẽñojoro, tame, pairo bu̶po bu̶su̶wu̶. Pairo bu̶su̶rique ocajowu̶. Tutuaro bu̶po yabewu̶. Tunu bairo yepa cũ̶ã tutuaro majũ yepa yugui rocacõãwũ̶. 6Bairo cabairipau̶re jĩcã wãmo peti pu̶ga pẽnirõ majũ ángelea majã pu̶ame na putirique jĩcã wãmo peti pu̶ga pẽnirõ caãnierẽ jĩcãũ̶ jeto putigarã coterã baiwã. 7Bairi caãnijũ̶gou̶ ángel putiwĩ cũ̶ yaro putiricaro trompetare yua. Bairo cũ̶ caputiripau̶a, tocãrõã ati yepapu̶re cayu̶su̶ari rupaaca ocorore bairo pairo wẽẽwũ̶. Peero cũ̶ã nocãrõ pairo rií asuyaro ati yepapu̶re ñawũ̶. Ati yepa ũ̶yasicoapu̶. Itia sero caãnorẽ jĩcã sero joerocaricarore bairo ati yepa ũ̶yasicoapu̶. Ati yepa macããjẽ yucu̶ majũ caãnie cũ̶ã itia sero cãrõ ũ̶peticoapu̶. Taa ati yepa caãnie nipetiro ũ̶peticoapu̶. 8Caputijũ̶goatacu̶ bero macããcũ̶ ángel putiwĩ tunu cũ̶ yaro putiricaro trompetare. Tocãrõã yua, jĩcã macãnu̶cũ̶rõ cãrõ majũ pairo caũ̶rĩ bu̶ru̶aro ria capairiyapu̶ ñarocapaetawu̶. Bairo ti peero cañarocapaetaro yua, itia sero caãniatato jĩcã sero cãrõ tiya ria riíre bairo jẽñacoapu̶. 9Tunu bairo ria capairiya macããna caãna cacatirã itia sero caãniatana jĩcã sero cãrõ majũ riapeticoama. Tunu bairoa cũmuu capaca cũmuu tiyare cañesẽãmiataje cũ̶ã itia serore jĩcã sero cãrõ yasipeticoapu̶. 10Pu̶garã bero macããcũ̶ ángel putiwĩ cũ̶ cũ̶ã cũ̶ yaro putiricaro trompetare. Tocãrõã yua, ñocõ nocãrõ capai majũ ñacoamí ati yepapu̶. Jĩña woricaro caũ̶rĩ peerore bairo caãcũ̶ pairo ñacoamí u̶mu̶recóopu̶i yua. Cũ̶ pu̶ame itia serore jĩcã sero cãrõ riyaare yasiowĩ. Itia serore jĩcã sero cãrõ yasiowĩ oco opee cũ̶ãrẽ. 11Cũ̶, ñocõ cañaatacu̶ pu̶ame Amargura wãmecu̶mi. Amargura, ĩgaro, “Cajũ̶gũẽĩ,” ĩgaro ĩña. Bairi itia serore jĩcã sero cãrõ riyaa jũ̶gũẽpeticoapu̶. Tie carorije cajũ̶gũẽrĩjẽrẽ etirã, camasã cũ̶ã capããrã riapeticoama. 12Itiarã bero macããcũ̶ ángel putiwĩ cũ̶ cũ̶ã cũ̶ yaro putiricaro trompetare. Tocãrõã yua, muipu̶ u̶mu̶reco macããcũ̶ cũ̶ã jĩcã sero cãrõ yaticoami. Tunu bairoa jĩcã sero cãrõ ñami macããcũ̶ muipu̶ cũ̶ã yaticoami. Torea bairo ñocõã cũ̶ã jĩcã sero cãrõ yaticoama. Bairi na, na cabusuãnimiataje itia sero caãniataje jĩcã sero cãrõ mamu̶. Naitĩãrõ tuacõãwũ̶. Bairi yua ñami, u̶mu̶recóo cũ̶ãrẽ caroaro jĩcãrõ tũ̶ni jĩñawoema. Ati yepare jĩcãrõ tũ̶ni busuwoema yua. 13Cabero ñiñajowu̶ aa u̶mu̶recóopu̶ cawu̶tẽñotau̶re. Cũ̶ pu̶ame bairo bu̶su̶ocajowĩ bu̶su̶rique tutuaro mena: “¡Ade tame, ade tame, ade tame! Bopacooro majũ tãmu̶ogarãma ti yepa macããna. Ato jũ̶goye itiarã caputiparã na caputiro, roro bopacooro tãmu̶ogarãma camasã. Petoaca ru̶saya merẽ catu̶sarã itiarã ángelea majã na caputiparo,” ĩ bu̶su̶wĩ aa pu̶ame.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\