1 Corintios 12:3

3Jamen betsadan, Diosun Yushin Pepa jayatun jawen jancha yuixunikan Jesús yuputidumajaidaki. Ja inun, yuda betsandi chanima yuikin: “Jesucristo en Xanen Ibuki”, iwanan, yuitidumaki, Yushin Pepatun kushipawen medabewamawen taeadan. Jaskaki, shinaindakanwen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More