Efesios 1:10

10Diosun janu menenunbadikatsi jaska bebunkidi yubakani kaneama aniki. Jaskawen taexun Diosun Cristo xanen ibuwani ja mekemakin keyuxun yunumakatsi dasibi nai anua inun mai anua jaki dasiwatan tsumamaxanikiki, Diosun jatu ichawanunbadiaitianan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More