Santiago 1:6

6Jaska Diosbe janchakin yukakinan, chanima ikun besti wakin akubainkanwen: “Ea inantidumenkain”, ikin shinan dabewama akinan. Jamen man shinan dabewen shinankin man ea akaidan, ianenwan niwen bechuduwankin tunkax abubumis keska wakin man akawaii.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More