Juan 1:29

29Janua uxashini bestentan maniabun Jesús juai chaima bechitan metukin Juanen jatu yuikin: –Uinkanwen. Dios daewakin jatun chaxuwan bake menumisbu keska wai yudabu dasibibun chakabu jatun jatu buaxunkin Dios nuku daewaxunti ma juikiki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More