Juan 1:42

42januxun Jesús anu Andrésin Simón iyua januxun Jesúsun uinkin dais butan butankin yuikin: –Miadan, min Juanen bakeki. Min Simónbiaken en mia kena dabeya waii. Cefas wakin mia kenaxankanikiki– aniki. Cefasdan, nawan janchawenan, Pedroki. Pedrodan juni kuin janchawenan, Mishki Ewapaki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More