Apocalipsis 22:11

11Jaska inun, tsuada chakabui jiweadan, jatu bexteyamawe, jau jabiaska chakabu chibain jiwenunbunan. Ja inun, tsuada atimapa jiweadan, jau jawen atimapa chibain jiwepakenunbunwen. Ja inun, tsuada pepai jiwekatsis ikidan, jau pepa besti wakubainunbunwen. Ja inun, tsuada medibi Diosunabuidan, jaska Diosun bechipaiai keska jau ikubainunbunwen”, ea waya

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More