Apocalipsis 5:12

12jancha kushipawen jabun yuikin: “Chaxuwan bake keska deteabu ana besteni pepa kayabidan, jatun besti bitiduki, kushipadan, pepa tibidan, unanepajaidadan, xanen ibu kushipadan. Duawai shinan chankain benimawakin nun ja kenwaiin”, ikaibun

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More