1 Corintios 12:28

28Nihat Jesúíhwã biícdih jʉmnit, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh mácah jéihyatnadih Dios ãt wʉ̃hʉp taga. Dios ã jwíih ñíonitboó Jesús ã naáwát tʉ́ʉtnit ĩ jʉmna caá. Tʉ́ttimah, Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ jʉmna caá. Tʉ́ttimah, ã naáwátdih bohénit ĩ jʉmna caá. Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh cã́acwã ĩ jéih chãjca naáhdih biquína ĩ chãjna caá. Biquínaboó wʉnnitdih teo jã́ha ʉʉ́bhnit, ã wẽpatjĩh ĩ jéih booana caá. Bitaboó, bitadih jĩ́gah ennit, ĩpĩ́ teo wáacna caá. Bitaboó, cã́acwãdih tʉ́i waóhnit pínah ĩ jʉmna caá. Bitaboó, ã wẽpatjĩh, mácah wéheatjĩh ĩ naóhna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More