1 Corintios 2:2

2Wã ʉ́ʉdwã panihnitá, ñi pebhna jwíih jʉibína, ded pah wã jʉmatjidih ñi tʉ́i náhninaá. Ñi pebhboó wã bejat pínah jã́tih nin pah wã niíj jenah joyóp jĩ: “Jesucristo ded pah ã jʉmatjidih bohéna, jwiítdih ã wʉn wʉ̃hatjidih queétdih wã jéihyabipna caá”, wã niíj jenah joyóp jĩ. Páant niíj jenah joinít, Dios weemdíh ã jéihyani doonádih tʉ́inijeh yeebdíh wã naóh bohénap jĩ, “Pablo nihat jéihni caá”, ñi niíj jenah joicát pínah niijná.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More