1 Corintios 4:10

10Pánih ennit, “Jesucristoíh doonádih naóhna, queét dedé pínah nihcan caá”, jwiítdih ĩ niíj enna caá. Obohjeéhtih, “Queét Jesúíhwã jʉmna, dedé jéihcat pínah wihcan caá”, yeébboodíh ĩ niíj enna caá. “Queét wẽp naóhnit nihcah, queétdih jwĩ jepahcan niít”, jwiítdih ĩ niíj jenah joiná caá. Obohjeéhtih, “Queét ĩ tʉ́i wẽp naáwáchah joinít, nihat cã́acwã ĩ tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá”, yeébboodíh ĩ niíj jenah joiná caá. Pánihna, dawá yeebdíh wẽi naóhnit, jwiítboodíh ĩ iiná caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More