1 Corintios 4:5

5Jwĩ Maáh Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih, yeébboó ded pah jwĩ bohéát, bita ĩ chãjatdihbʉt ennit, “Caánboó jwĩ Maáh ã wʉtatdih ã tʉ́i chãjcan caá”, niijcát caá náahap. Obohjeéhtih, jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhnit, Jesúsboó ded pah jwĩ bohéátjidih jwiítdih ã naóhbipna caá. Jwiít cã́acwãboó ded pah biíh ã chãjatdih, ã jenah joyátdihbʉt jwĩ jéihcan caá. Jwiítjehbʉt jwĩ jenah joyátdih jwĩ jéih beedácan caá. Diosjeh caá ã jéihyep. Pánihna, Jesús jwʉ́ʉb jʉ̃óhnit, nihat jwĩ chãjatjidih, nihat jwĩ jenah joyátjidihbʉt ã naóhbipna caá. Caán láajeh caá “Meém ma tʉ́i chãjap jĩ”, jwiítdih ã niíj naóhbipna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More