1 Corintios 4:8

8Yeéb nin pah ñi niíj jenah joiná caá. “Jwiítboó Dioíh doonádih tʉ́i jéih beedánit caá. Jwiítdih dedé jʉdhdat wihcan caá. Tʉ́ini Espíritu nihat ã wʉ̃hni wẽpat jwiítdih ã jʉmna caá. Pablowã ĩ wihcah yʉhna, jwiítjeh maáta jwĩ jʉmna caá”, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, jwĩ Maáh Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, caán biícdih maáta yoobópdih ñi jʉmʉchah, ãta tʉ́i taga. Pánih jʉmna nihna, jwiítbʉt ñijeéh maáta jwĩta jʉm taga. Nihat yeejép yapat ãta péa taga. Obohjeéhtih, páant ã yap jwʉhcan caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More