1 Thessalonians 5:2

2Bʉʉ, wã déewã panihnitá, Jesúíhwã wʉnnit ded pah ĩ yapat pínahdih ñi jéihna caá, bʉca. Obohjeéhtih, débólih Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhni yeó jáap pínahdih jwiít cã́acwã jwĩ jéihcan caá. “Náhnicah, nʉʉmní ã jʉyát pah jwĩ Maáh Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá”, yeebjéh ñi niíj jéihna caá. Páant ñi jéihyechah, wã jwʉ́ʉb naóhcan niít.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More