1 Thessalonians 5:3

3Diosdih jepahcannit nin pah ĩ niijbípna caá: “Bʉʉ tʉ́ini láa caá. Cã́acwã ĩ míic maocah, ʉ́ʉmcanjeh, jwĩ tʉ́i jʉmna caá. Yeejép yapat jwiítdih ã wihcan niít”, ĩ táoh niijbípna caá. Páant ĩ niijíchahjeh, caandíh ĩ jepahcatji jíib, Jesús peéh chãjadih ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá. Yaádh ĩ weép jáaat dée pah ã jʉmbipna caá. Wʉdʉ jʉmnih mi weép jáanachah, caán tʉbatdih mi jéih jweicán caá. Pánihat pah Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, caandíh jepahcannitji ĩ yéejat jíib ĩ jéih jweicán niít.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More