1 Thessalonians 5:6

6Jwiít Jesúíhwã jʉmna, caandíh jéihcannit ĩ chãjat pah jwiítdih chãjcat caá náahap. Ʉ̃onit panihnit jʉmna, ded pah nin baácboó ã yapatdih queét ĩ jéihcan caá. Obohjeéhtih, jáanit panihnit, “¿Dios ã weñat pínahdih chãjat tʉ́ʉt niijná, ded pah wã chãjbi?” niíj jenah joyát caá jwiítdih náahap. “Waícanjeh Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá”, niíj náhninit, tʉ́i chãjat caá náahap.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More