2 Corintios 1:14

14Yeebdíh naóh daácna, bʉocannijeh wãpĩ́ daácna caá, ded pah wã bohéátdih ñi tʉ́i jéihyat pínah niijná. Obohjeéhtih, bʉʉ wã naáwátdih ñi tʉ́i beh joi jwʉ́hcan yʉhna, tʉ́ttimah, ñi tʉ́i beh joyát pínahdih yeebdíh bʉ́dí wã náah yacna caá. Pánih beh joiná, jwĩ Maáh Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, “Pablo jwiítdih ã tʉ́i bohénap jĩ”, weemdíh wẽinit, caandíh ñi niijbípna caá. Biíc yoobó yeebdíh wẽinit, “Wã naóhniji tʉ́ini doonádih queét ĩ tʉ́i jepahap jĩ”, weembʉ́t Jesúsdih wã niijbípna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More