2 Corintios 1:16

16Páant ñi weñat pínahdih jéihnit, Éfeso tʉ́tchiboó jʉm jwʉhna, “Queét Corinto tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih jʉibí bohénit, Macedonia baácna bohénadih wã bejbipna caá. Macedonia baácboó jʉmniji Judea baácna jwʉ́ʉb bejat tʉ́ʉt, queét Corintodih moondíh chéneji teo wáacat tʉ́ʉt niijná, queétdih wã en yap bejbipna caá. Ĩ pebh jʉmni Judea baácboó wã jwʉ́ʉb bejat pínahdih jéihnit, queétboó weemdíh ĩ tʉ́i teo wáacbipna caá”, wã niíj jenah joyóp yʉh jĩ. Obohjeéhtih, pánih jenah joiná yʉhna, wã jéih bejcap jĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More