2 Corintios 1:22

22Jesucristodih jwĩ tʉ́i jenah joí cádahcat pínah niijná, Dios jwiítdih, yeebdíhbʉt ã tʉ́i teo wáacna caá. Ã́ihwã jwĩ jʉmat pínah niijná, jwiítdih ãt ñíwip wʉt jĩ. Pánih ñíonit, jwiítdih bʉ́dí teo wáacat náahna, ã́ih Tʉ́ini Espíritudih ãt wahap tajĩ, jwĩ́ih caolihboó ã jʉmat pínah niijná. “Dios pebhboó ñi jʉmʉchah, yeebdíh chah bʉ́dí ã tʉ́i chãjbipna caá”, Tʉ́ini Espíritu jwiítdih ã niijíchah, jwĩ tʉ́i jéihna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More