2 Corintios 8:5

5Pánih wʉ̃hna, wã jenah joyát chah ĩ wʉ̃hʉp be. Ĩ́ih dinerodih ĩ wʉ̃hat pínah jã́tih, “Paá, ded pah ma weñat pínahdihjeh yoobópdih meemdíh wã chãj wʉ̃hbipna caá”, Diosdih ĩt niijíp wʉt be. Páant ĩ niiját tʉ́ttimah, “Dios ã wʉtʉchah joinít, yeéb Jesúíh doonádih bohé jibnitboodíh ded pah ñi náahatdih jwĩ tʉ́i teo wáacbipna caá. Ded pah ñi wʉtʉchah, jwĩ jepahbipna caá”, jwiítdih ĩ niijíp be.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More