2 Corintios 8:6

6Nit Macedonia baácdih moón ĩ́ih dinerodih ĩ wʉ̃hatdih jenah joinít, yeéb Corintodih moondíhbʉt wã jenah joyóp be. “Ninjĩh moón bʉ́dí ĩ wʉ̃hat pah queétbʉt ĩ wʉ̃hat pínahdih ĩ ámoh páña naáh”, wã niíj jenah joyóp be. Páant niíj jenah joinít, Titodih nin pah wã niijíp be: “Meém ĩ́ih dinerodih queétdih mat wʉ̃h wáac jwíihat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánih jwíihnit, nihat ĩ wʉ̃h wáacni dinerodih ma jwʉ́ʉb ámohat tʉ́ʉtat tʉ́ʉt niijná, ĩ pebhna ma jwʉ́ʉb bej páñaá”, Titodih wã niijíp be.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More