2 Corintios 8:8

8Páant niijná, yeebdíh wʉtna wã chãjcan caá. Obohjeéhtih, nit Macedonia baácdih moón ded pah jĩ́gah ennit, moh yéejnitdih bʉ́dí ĩ teo wáacatdih yeebdíh wã naáwáp be, “Jwiítbʉt bʉ́dí jĩ́gah ennit, queétdih chah jwĩ wahbipna caá”, ñi niíj jenah joyát pínah niijná. Páant ñi wʉ̃hʉchah enna, “Queét Corintodih moón bitadih tʉ́i jĩ́gah en teo wáacnit ĩ jʉmna caá”, wã jéih niijbípna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More