2 Corintios 8:9

9Jwĩ Maáh Jesucristo jwiítdih bʉ́dí oina, ã teo wáacatdih jwiítdih tʉ́i jenah joyát caá náahap. Nin baácboó ã dei jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih, Diosjeéh jʉmna, nihat maáh ã jʉmʉchah, caandíh dedé jʉdhdat ãt wihjican tagaá. Obohjeéhtih, nin baácboó dei jʉ̃óhnit, ã maáh wẽpatdih cádahna, jwiítdih teo wáacat tʉ́ʉt niijná, moh yéejni ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Pánih teo wáacna, jwiítboó moh yéejnit jʉmna yʉhna, ãjeéh jwĩ jʉmʉchah, jwiítdihbʉt dedé jʉdhdat ã wihcan niít. Pánih jĩ́gah ennit, ã teo wáacatdih jenah joinít, jwiítdihbʉt biíc yoobó bitadih jĩ́gah ennit, teo wáacat caá náahap.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More