2 San Pedro 1:19

19Pánih caandíh ennitji jʉmna, Dios naáwátdih naóh yapanitji ĩ daacát yoobópdih ã jʉmatdih jwĩ tʉ́i jéihna caá. Páant ĩ daacátjidih míic bohénit, ñi tʉ́i jepahaá. Nin baácdih moón Diosdih jéihcannit dʉpʉ́át panihipboó ĩ jʉmna caá. Nin dʉpʉ́napboó jʉm jwʉhnit, jon jã́tih ĩ daacátjidih ñi tʉ́i bohénachah, jiiát panihni yeebdíh ã tʉ́i jéihyabipna caá. Cristo jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhna, ã íip ded pah ã jʉmatdih ã tʉ́i jéihya beedábipna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More