2 San Pedro 1:4

4Dios tʉ́ini, nihat jéihni jʉmna, jwiítdih ãt ñíwip wʉt jĩ, ã́ihwã jwĩ jʉmat pínah niijná. Páant ã ñíwatdih jéihna, caandíh jwĩ tʉ́i jepahna caá. Páant jwĩ jepahachah, ã wẽpatjĩh jwiítdih bʉ́dí ã teo wáacbipna caá, caandíh jéihnit, tʉ́i chãjnit jwĩ jʉmat pínah niijná. Dawá tʉ́ini naáwátnadih jwiítdih ãt naóhjip tagaá, ã jʉmat pah jwiítbʉt jwĩ jʉmat pínah niijná. Páant ã naáwátjidih ñi tʉ́i joyóchah, ã wẽpatjĩh Diosdih jéihcannit yeejépdih ĩ en ñinahat pah chãjcan, yeébboó ã náahat pahjeh tʉ́i chãjnit ñi jʉmbipna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More