2 Timoteo 3:11

11Weemdíh yeejép ĩ chãjachah, bʉ́dí wã yéej chʉ̃ʉ́átjidihbʉt ma jéihna caá. Antioquía, Iconio, Listra tʉ́tchinaboó Jesúíh doonádih wã jib bohéát jíib, weemdíh yeejép ĩ chãjatjidihbʉt ma jéihna caá. Obohjeéhtih, ĩ mawíhichah yʉhna, jwĩ Maáh Jesúsboó weemdíh ã wapachah, ĩ jéih maocap jĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More