2 Timoteo 3:16

16Dios naáwátdih nihat daácnitdih “Nin pah ma niíj daacá”, Diosjeh ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánihna, ĩ daacátjidih jwiítdih bohéát caá náahap, yoobópdih naáwátdih jwĩ tʉ́i jéihyat tʉ́ʉt niijná. Pánih jéihnit, “Caán yeejép wã chãjatdih cádahat caá náahap”, jwĩ niíj jéihna caá. Caandíh bohéna, tʉ́iniboodíh jwĩ jéih tʉ́ʉt nʉʉmná caá. Pánihna, yeó jáap jʉmat pah tʉ́i chãjat tʉ́ʉt niijná, ã naáwátdih bohéát caá náahap.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More