Hechos 11:18

18Páant Pedro ã niijíchah joinít, jwʉ́ʉb jʉ̃ihcanjeh, Diosdih wẽinit, nin pah ĩt míic niijíp wʉt jĩ. —¡Joi yʉ́h bʉca! Judíowã nihcannit yʉhna, yéejat peéh iiguípna ĩ bejat déejidih Dios ãt tʉ́i ʉbʉp taga. Pánihna, ĩ yéejatdih cádahnit, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah, queétdihbʉt ã́ihwã ãt chãjap taga, ãjeéh páantjeh ĩ jʉmat pínah niijná, ĩt míic niijíp wʉt jĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More