Hechos 14:22

22Derbe tʉ́tchina jʉibínit, caán tʉ́tchidih moondíhbʉt Jesúíh tʉ́ini doonádih Pablowã ĩt naáwáp wʉt jĩ. Páant ĩ naáwáchah, dawá caandíh joinít, tʉ́ʉt nʉʉmnít, Jesucristodih ĩt tʉ́i jepahap wʉt jĩ. Pánihna, Derbe tʉ́tchidih moondíh bohé péanit, Listra tʉ́tchina jwʉ́ʉb jʉinít, Jesúsdih jáap jepahnitdih jwʉ́ʉb bohéna, queétdih ĩt weñanap wʉt jĩ. Tʉ́ttimah, Iconio tʉ́tchidihbʉt, Antioquía tʉ́tchidihbʉt jwʉ́ʉb jʉinít, Jesúsdih jáap jepahnitdih biíc yoobó ĩt teo wáacap wʉt jĩ. Caán tʉ́tchinadih jʉmnit, Jesúsdih jáap jepahnitdih bohéna, nin pah ĩt niíj naáwáp wʉt jĩ: “Yeéb yeejép yapna yʉhna, Jesúsdih ñi cádahca bojoó. Nin baácboó jwĩ jʉm jwʉhʉchah, jwiít nihatdih yeejép yapat páantjeh ã jʉmbipna caá. Páant jwiítdih ã yapachah yʉhna, Jesúsdih cádahcan, Dios ã jʉmʉpboó jwĩ jéih waadbípna caá”, ĩt niijíp wʉt jĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More