Colosenses 1:27

27Caán doonádih ĩ jéih jwʉhcah yʉhna, “Judíowã nihcannitdihbʉt bʉ́dí wã tʉ́i chãjbipna caá”, niíj jenah joinít, bʉʉ ã́ih cã́acwãdih caandíh ãt jéihya naáwáp taga. Nin pah caá ã jéihya naáwát: Cristo yeéb ã́ihwãjeéh ã jʉmʉchah, jeáboó chah tʉ́yʉpna ñi jʉibíbipna caá. Caán doonádih jéihnit, yeéb wã déewã nihcannitbʉt ñi tʉ́i wẽi pã́ina caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1263 Languages.

Learn More