Efesios 4:11

11Pánih pʉ́ʉh laab béjnit, ã́ihwãdih Tʉ́ini Espíritudih wah deyana, mácah jéihyatnadih ãt wʉ̃hʉp taga. Biquínadih Jesúíh tʉ́ini doonádih naóh peetát pínah jéihyatdih ãt wʉ̃hʉp taga. Bitaboodíh Tʉ́ini Espíritu ã naáwáchah joinít, naóh yapaat pínah jéihyatdih ãt wʉ̃hʉp taga. Bitaboodíh Jesúíh tʉ́ini doonádih jáap joinít ĩ tʉ́i jepahat pínah niijná, wẽp naáwát pínah jéihyatdih ãt wʉ̃hʉp taga. Bitaboodíh Dioíhwãdih dʉó wáinit, ã naáwátdih ĩ tʉ́i bohéát pínah jéihyatdih ãt wʉ̃hʉp taga.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More