Efesios 4:15

15Jwiítdih pánihat dée jʉmcat caá náahap. Dios yoobópdih naóhni ã jéih yeecan caá. Páant ã jʉmʉchah, ã naáwátdih joí cádahcan, ded yee naóhnitdih joyáh bojnit, bitadih oinit, yoobópdih naáwát caá náahap. Pánih jʉmna, Dios ded pah jwiítdih ã chãjat tʉ́ʉtatdih tʉ́i beh joinít, beh bejnit dée pah, yeó jáap jʉmat pah jwĩ Maáh Jesucristodih chah jwĩ tʉ́i jenah joibípna caá. Caán jwĩ Maáh jʉmna, wao dáh panihni caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More