San Juan 17:21

21“ ‘Nit wĩ́ihwãdihjeh ma teo wáacá’, wã niíj ʉʉ́bhcan caá. Bʉʉ queétboó bitadih wĩ́ih doonádih ĩ bohénachah joinít, weemdíh jepahnitdihbʉt ma teo wáacat pínahdih wã ʉʉ́bhna caá, nihat wĩ́ihwã biícdih ĩ jʉmat pínah niijná. Weém majeéh jwiít chénewã jʉmna yʉhna, biícjeh caá. Pánihna, jwiít biícjeh jwĩ jʉmat pah queétbʉt jwĩjeéh tʉ́i biícdih ĩ jʉmʉ naáh, ma wahni wã jʉmatdih nihat cã́acwã ‘Yoobópdih tigaá’, ĩ niíj jéihyat pínah niijná.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More