San Juan 21:23

23Páant Pedrodih ã naáwátjidih jéihnit, nihat Jesúíhwã queétjeh chah bʉ́dí ĩt míic wéhenap jĩ. “Juan, Jesús bʉ́dí ã oini, ã wʉncan niít”, weemdíh queétjeh ĩt niíj míic wéhenap yʉh jĩ. Obohjeéhtih, “Caán ã wʉncan niít”, Jesús niijná ã chãjcan jĩ. “Nin baácboó wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, candih páantjeh wã jʉmat tʉ́ʉtʉchah, míih pínah nihcan caá. Pánihna, ded pah candih ã yapat pínahdih meemdíh wã naóhcan caá”, Pedrodih Jesús niíj naóhna ã chãjap jĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More