San Juan 21:3

3Páant moón jwĩ jʉmʉchah, Simón Pedro jwiítdih nin pah ã niijíp jĩ: —Weém queéj jʉ́ʉt mawadih bejna caá wã chãjap, ã niijíp jĩ. —Jwiítbʉt majeéh jwĩ bejmi caá, jwĩ niijíp jĩ. Páant niíj, dei jʉibí, jãáj chóodih waadnít, íimdih jwĩ pʉ́ʉd bac bejep jĩ. Pánih pʉ́ʉd bac bejnit, nihat chei jwĩ jʉ́ʉt mawachah yʉhna, queejwã́ ĩ chʉ̃ʉ́hcap jĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More