Judas 1:10

10Obohjeéhtih, yeebdíh yee bohénitboó ded pah ángelwã ĩ jʉmat, Jesucristo ã wẽpatdihbʉt jéihcan, “Queét dedé pínah nihcan caá”, niijnít, ĩpĩ́ yeejép naóhna yʉh caá. Obohjeéhtih, ded pah yeejép chãjat pínahdih ĩ tʉ́i jéihna caá. Nʉñʉ́pwã jenah joicánjeh ĩpĩ́ chãjat pah, queétboó yeejép ĩpĩ́ chãjna caá. Páant yeejép ĩ chãjat jíib, Dios queétdih bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More