Judas 1:25

25Jwĩ Maáh Jesucristodih wʉn wʉ̃hat tʉ́ʉtna, jwiít iiguípna bejnitjidih Dios ãt tʉ́i ʉbʉp taga. Pánih tʉ́i ʉbni jʉmna, yeebdíh ã jéih wapna caá, caandíh ñi cádahcat pínah niijná. Pánih wapna, chah Maáh jʉmnit, ã pebhboó yeebdíh ã ñʉhat tʉ́ʉtʉchah, yéejat wihcannit jʉmna, bʉ́dí ñi wẽibipna caá. Caanjéh Dios ã jʉmʉchah, caandíh wẽi naóhnit, “Meém chah tʉ́ini, nihatdih Maáh jʉmna, chah wẽpni, nihatdih jéihnibʉt ma jʉmna caá”, jwĩ niíj jĩíh. Caán biíhmahjeh jʉmni, bʉʉbʉt jʉmni, páantjeh ã jʉmbipna caá. Páant ã jʉmʉchah, nihat cã́acwã caandíh bʉ́dí ĩ wẽi naáwá naáh. Páant tií ã jʉmʉ nah. Páant bóojeh tigaá wã naáwát. Judas

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More