Judas 1:6

6Biquína ángelwãdih ã chãjatjidihbʉt ñi náhninaá. Queét Dios ã wʉtatdih ĩt jepahcap wʉt jĩ. Nʉmp maáta Dios queétdih ã waadánachah yʉhna, queétboó chah maáta ĩt jʉmíhip wʉt jĩ. Pánihna, Dios ã jʉmat tʉ́ʉtatjidih ĩ cádahat jíib dʉpʉ́napboó yohnit, ĩtah tõp panihnijĩh Dios queétdih ãt chéo jwejep wʉt jĩ. Péeni yeó jáapdih queét ã chéo jwejnitdih ã peéh chãjbipna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More