San Marcos 10:30

30—Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Det wĩ́ih tʉ́ini doonádih jepahnit, wã weñat pínahdih chãjat tʉ́ʉt niijná, nihat ĩ́ih bií déedih cádahnit, páant ĩ chãjat jíib bʉ́dí tʉ́inidih ĩ bíbohbipna caá. Ĩ́ih mʉʉnádih, ĩ ʉ́ʉdwãdih, ĩ mánadih, ĩ weha mána yaádhdih, ĩ wehdih, ĩ́ih wápchidih yʉh bʉca cádahnit jʉmna, nin baácboó jʉm jwʉhna, chah dawá ĩ bíbohbipna caá. Obohjeéhtih, pánih tʉ́ini jʉmna yʉhna, yeejépbʉt ĩ yapbipna caá. Tʉ́ttimah bóo láabʉt páantjeh Dios biícdih ĩ jʉmbipna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More