Apocalipsis 16:2

2Páant ã niijíchah joinít, biíc ángel ã bíbohni pamapdih ʉb bejnit, caán diítboó jʉmnidih baácboó ã pʉoh jéena bojop be. Páant ã pʉoh jéenanachah, Namoíh cã́acwã yeejép yaohna yahwítna jʉmnit ĩ jʉmʉp be. Queét ã́ih wʉ̃t dʉonít míicjeh, caan páh jígohnidih ĩ pãpnidih wẽinit ĩ jʉmʉp be. Páant ĩ chãjatji jíib, queétdih ã peéh chãjachah, nihat ĩ́ih bácahnadih dawá yahwítna ã jʉmʉchah, queét tʉbit yeejép ĩ tʉbanap be.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More