Apocalipsis 17:8

8Caán Namo jã́tih jʉmni ã jʉmʉp be. Obohjeéhtih, bʉʉ ã wih jwʉhcan caá. Tʉ́ttimah, caán nʉmah bóo íitmant jʉmni ã bac jʉ̃óhbipna yʉh caá. Páant ã bac jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, iiguípna ã bejbipna caá. Nin baác ã jʉmat pínah jã́tih Dios ã́ihwã pínah ĩ wʉ̃tdih ã́ih papélah tólihdih ã daacáp jĩ. Pánihna, ã daácca naáhwãboó caán Namo ã jwʉ́ʉb jígohochah, ĩ en wʉ́hi bejbipna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More