Romanos 12:8

8Biíhboó bitadih weñani pínah jʉmna, queétdih ã tʉ́i weñana naáh. Biíhboó, moh yéejnitdih bií déedih tʉ́i wʉ̃hni pínah jʉmna, tʉ́ini caolih jʉmnit, ã wẽi wʉ̃hʉ naáh. Bitaboó maáta pínah jʉmna, tʉ́i jenah joinítjeh ĩ wʉtʉ naáh. Biíhboó jĩ́gah en teo wáacni pínah jʉmna, ã tʉ́i wẽi teo wáaca naáh. Pánihna, mácah jéihnit ñi jʉmat yoobó yeéb Cristoíhwã tʉ́i míic teo wáacat caá náahap.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More