Romanos 15:9

9Pánih wahnit, yeéb judíowã nihcannitdihbʉt ã jĩ́gah en teo wáacachah ennit, yeebbʉ́t caandíh ñi wẽi naáwát pínah niijná, Cristodih ãt wah deyanap wʉt jĩ. Ded pah yeebdíh ã teo wáacat pínahdih Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Cristo nin pah Diosdih ã niijíp be: ‘Judíowã nihcannit pebhboó bejnit, meemdíh nʉmah wẽi naóhnit, queét cãtíh wã nʉmah wẽi eobipna caá’, Diosdih ã niijíp be”, ãt niíj daacáp tajĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More