Romanos 16:2

2Jwĩ dée wili panihnih Febe wʉ̃t jʉmnih ñi pebhboó mi bejna caá. Caánt Cencrea wʉ̃t jʉmni tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih tʉ́i teo wáacnih caá. Dawá cã́acwãdih teo wáacnit, weemdíhbʉt mi tʉ́i teo wáacap jĩ. Jwĩ Maáh Jesúíh wili mi jʉmʉchah, caántdih ñi wẽi jwãáá. Caántdih biíh pah bóo ã wihcah enna, ñi wʉ̃hʉʉ́. Páant tigaá jwiít Jesúíhwãdih míic teo wáacat náahap.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More