Romanos 3:22

22Páant niíj péanit, jwiít cã́acwã ded pah Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah ã jenah joyátjidih bʉʉ yeebdíh wã naóhbipna caá. Moisés ã wʉtatjidih jepah beedácan, jwiít nihat Dios biícdih jwĩta jéih jʉmcan tagaá. Caandíh jéihna, caán wʉtatjidih ded pah jwĩ jepahatdih jenah joicánjeh, det Jesucristoboodíh jepahnitdih, “Queét tʉ́init caá”, ã niíj enna caá. Jon jã́tih Moisés, Dios naáwátdih bita naóh yapanitbʉt caán ã jenah joyátjidih ĩt daacáp tajĩ. Pánihna, bʉʉ ded pah Dios jwiítdih “Nit tʉ́init caá”, ã niiját pínahdih jwiít nihat cã́acwãdih ãt jéihyanap taga. Jwiít judíowãdih, judíowã nihcannitdihbʉt Dios biíc yoobó ã tʉ́i chãjna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More