Romanos 3:28

28Páant ã chãjachah jéihnit, nin pahbʉt jwĩ niíj jéihna caá: “Moisés ã wʉtatjidih jwĩ jepahachah ennit, ‘Nit wã peéh chãjnit pínah nihcan caá’, Dios jwiítdih ã niijcán caá. Obohjeéhtih, Jesúsboodíh jwĩ jepahachah enna, ‘Nit tʉ́init caá’, ã niíj enna caá”, jwĩ niíj jéihna caá. Páant niíj jéihnit, “Weemjéh wã tʉ́i chãjat jíib Dios weemdíh ã wẽi enna caá”, jwĩ niíj jenah joicán caá. “Dios ã wʉtatdih tʉ́i jepahat jíib, ‘Nit tʉ́init caá’, Dios ã niijbípna caá”, ¿jwĩta niíj jenah joi tániít? ¡Nihcan caá, wã déewã! Obohjeéhtih, Jesús jwiítdih ã wʉn wʉ̃hatjidih tʉ́i jenah joinít, caánboodíh jwĩ jepahachah, “Nit tʉ́init caá”, Dios ã niíj enbipna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More