Romanos 3:30

30Dawá jwĩ déewã nin pah ĩpĩ́ niíj jenah joiná caá: “Jwiít judíowãdihjeh Dios jwĩ maáh ã jʉmna caá. Queét judíowã nihcannitdih ĩ maáh nihcan caá”, ĩpĩ́ niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, páant nihcan caá. Dios biícjeh jʉmna, nihat cã́acwãdih ĩ maáh ã jʉmna caá. Pánih jʉmna, Dios jwiít judíowãdih, judíowã nihcannitdihbʉt jwiít nihatdih biíc yoobó jwĩ maáh ã jʉmna caá. Jwiít judíowã Jesús ã wʉn wʉ̃hatjidih tʉ́i jenah joinít, jwĩ jepahachah, jwiítdih “Nit tʉ́init caá”, ã niíj enna caá. Judíowã nihcannitbʉt biíc yoobó Jesúsdih ĩ jepahachah, queétdihbʉt “Nit tʉ́init caá”, Dios ã niíj enna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More