1 VAKORINTO 1

1Paulo, awu a nga sawulwa ngu kuranda ka Txizimu, ti to e maha Mpostoli wa Jesu Kristu, ni mwanathu Sostene, 2ka Dibanza da Txizimu, adi di ku Korinto, ka va va nga sawulekiswa ngu Jesu Kristu, ava va nga dhanelwa kuta maha vasawuleki kumweko ni votshe va va khongelako, hani ni hani, ngu ditina da Mkoma Jesu Kristu, i ku Mkoma wawe ni wathu. 3Kateko ni kudikha si na ve ni nanu, si txi ta ngu ka Txizimu, Tate wathu, ni ka Mkoma Jesu Kristu! 4Kha ni gwiti kubonga Txizimu txangu ngu mhaka yanu, ngu kota ya makateko a txona, mi nga ningwa ngu ka Jesu Kristu; 5nguko mi pfunetwe ngu sotshe simaha ngu kota yakwe: ngu otshe mawombelo ni kotshe kuziva. 6Ngu toneto, wu tsanisilwe kwanu wufakazi wathu ka Kristu, 7se ti di mahile eto, kha mi pwatekelwi ngu kateko ni ya yimweyo, anu mi verelako kuta ka Mkoma Wathu Jesu Kristu; 8i ku ene kambe a no ta mi tsanisa kala kuza mi maneka mi di vo lulama ka ditshiku diya a no ta ene Mkoma wathu Jesu Kristu. 9Txizimu txi thembekile, txona txi nga mi dhana kuta tshangana ni Mwanana wa txona Jesu Kristu Mkoma Wathu. 10Kambe na mi khongotela, vanathu, ngu ditina da Mkoma Wathu Jesu Kristu, ti to motshenu mi fanete kuva ni kupfana kuwombawombani kwanu, ni ti to mi zumba mi singa ni mibhando hagari kwanu; mi fanete kupfanana ngu moya ni mialakanyo ya mbilu. 11Ni womba tiya kwanu, vanathu, nguko ni getwe ngu vathu va Klowe, ti to hagari kwanu ku ho kukanetisana; 12ni womba tiya, nguko mmwane kwanu a khene: “Ani ni wa ka Paulo”; mmwane a txi khene: “Ani ni wa ka Apolosi”; mmwane a txi khene: “Ani ni wa ka Khefasi”; mmwane nene a txi khene: “Ani ni wa ka Kristu.” 13Kasi Kristu a bhandilwe kani? Ina Paulo ngene a nga gogotelwa ha txihambanoni ngu mhaka yanu kani? Kumbe mi bhabhatisilwe ngu ditina da Paulo kani? 14Na ninga kubonga ka Txizimu, nguko kha na bhabhatisa ni wammweyo kwanu, hahanze ka Krispo ni Gayusi, 15kasiku ni wammweyo, a si si koti kuwomba ti to anu mi bhabhatisetwe ditinani kwangu. 16Ni bhabhatisile ni yona ngamu ya Estefanasi (Sitefani); se hahanze ka vonavo kha ni ti zivi ti to wa ho mmwane ni nga m'bhabhatisa. 17Nguko Kristu kha ni rumela kubhabhatisa, aniko a ni rumete kutxhumayela Evhangeli, i singa ngu kutxhumayela ka wutxhari wa txisofu, kasiku ni si thavisi lisima Txihambano txa Kristu. 18Nguko wuzivi wa txihambano mbuhundwa ka va va lovako, aniko txona i mtamo wa Txizimu ka va va hanyiswako, i ku athu, 19nguko ti bhatwe, va txi: “Ni na vhilinganyisa wutxhari wa titxhari, ni txi xowokisa wuzivi wa sizivi.” 20Kasi txhari yi hani? Txizivi txa mlayo txi hani? Awu a dhundako kukanetisana ni vamwane ngu sa ha mafuni a hani kani? Ina Txizimu kha txa wu wona i di wuhundwa wutxhari wa mafuni muwa kani? 21Ngukusa, akuwa ditiko ni wutxhari wa dona, di nga mbi si kota kuziva Txizimu, ngu wuzivi wa wuzimu, ngu toneto ti tsakisile txona Txizimu kuhanyisa ava va kholwako ngu kota ya wuhundwa wa kutxhumayela kwathu. 22Vajudha va kombela sixamaliso, Vagriki vona va lava wuzivi. 23Aniko athu hi txhumayela timhaka ta Kristu, awu a nga bethelwa ha txihambanoni, awu i ku txikhuvekiso ka Vajudha, a mahwako txipumbu ngu vamatiko; 24aniko ka vale va nga sawulwa, mwendo Vajudha mwendo Vagriki, Kristu i mtamo ni wuzivi wa Txizimu. 25Ngu kota yeto, wupumbu wa Txizimu mbuzivi wa hombe kupinda wuzivi wa vathu, kuxuleka ka Txizimu i mtamo wa hombe kupinda mtamo wa vathu. 26Ngu toneto, vanathu, pimisani ati mi nga dhanelwa tona ngu Txizimu: hagari kwanu kha ku nga ho vazivi vavangi ngu mapimiselo a txithu, hambi va mtamo, hambi va i ku sivelekwa. 27Aniko atxile vathu va txi wonako i di txipumbu, Txizimu txi txi sawute kasi kuthela mphume vazivi; atxile i ku txa ku ambi banga ha ditikoni, Txizimu txi txi sawute kasi kuwisa tingana awule a ku ni mtamo. 28Asile i ku so dheleleka ni sile i ku sa ku ambi nyawula ha ditikoni, Txizimu txi si sawute, kasiku asile i ku sa hombe si xulwa ngu sile i ku sa sidotho, 29ti to ku si maneki mthu wa ku ti kulisa masoni ka Txizimu. 30Txona ngu txona txi nga hi tshanganisa kumweko ni Jesu Kristu, awule a nga ti maha wutxhari wathu wa kuta ngu ka Txizimu, ni kululama kwathu ni kusawulekiswa kwathu ni kuterulwa kwathu; 31ngu kota ya tile ti nga bhalwa va txi: “Awule a ti kulisako, a na ti kulisele ka Mkoma.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\